Tidligere uttalelser

Her ligger utvalgte høringsuttalelser som synliggjør relevante argumenter i saken. Komplett liste finnes på kommunens sider her, det er dessverre svært vanskelig å skaffe seg oversikt over hvilke av disse som angår saken, da dette er en samling uttalelser til hele kommuneplansaken.  Dette er et demokratisk problem fordi det vanskeliggjør oversikt og medvirkning. Husk ny høringsfrist 5. mai!