Om


Dramstadbukta og området rundt har i en årrekke vært under press som følge av sandtaksdrift og stadige initiativ til nye masseuttak og naturinngrep. Foreningen Bevar Dramstadbukta ble stiftet 5. februar 2024 og er en partipolitisk nøytral interesseforening som har til formål å påvirke utviklingen av Dramstadbukta og Verket-halvøya i Asker og de nære omgivelser på en bærekraftig og helhetlig måte med hensyn til natur- og kulturmiljø, bomiljø, nærings- og samfunnsutvikling.

Foreningen representerer medlemmene overfor kommunen og andre offentlige instanser i spørsmål som angår videre utvikling av området. Foreningen skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er sammen med eventuelle berørte velforeninger et talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Foreningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt. Foreningen skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i området og samarbeide med disse om saker av felles interesse.


Styret betår av: 

 

Arne Bratlie, tlf: 92636092 epost: arne.bratlie@gmail.com

Bjørn Svenungsen, tlf 48045122 epost: bjorn@svenungsen.no

Christian Dyresen, tlf 95071065 epost: christian.dyresen@kulturmeglerne.no

Hege Westskog, tlf: 94307077 epost: hege.westskog@sum.uio.no

Lars Duvaland, tlf: 91691538 epost: larduv@gmail.com