Om

Det er opprettet en aksjonsgruppe for å opplyse saken og skape forståelse hos befolkning og politikere for de alvorlige og langsiktige konsekvensene av forslaget som ligger til behandling i kommuneplanen. Kontaktpersoner:

● Katrine Husby, tlf: 41104371 epost: katrine.husby@gmail.com

● Arne Bratlie, tlf: 92636092 epost: arne.bratlie@gmail.com

● Elisabeth Duvaland, tlf: 91840545 epost: elisabeth.duvaland@gmail.com

● Aud Kjæret, tlf: 91825055 epost: aud.kjaret@usn.no

● Hege Westskog, tlf: 94307077 epost: hege.westskog@sum.uio.no

● Fredrik Amundsen, tlf 41255775 epost: frekksen@gmail.com